O projektu

Naslov projekta: Raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja v Altajski republiki (MU-PROM/18-013) v okviru ARRS Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018.

V okviru cilja 4 javnega razpisa smo sledili cilju 4.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev za promocijo slovenske znanosti v tujini.

Krasoslovci v državi matičnega Krasa in krasoslovno klasičnega razvijamo celostno krasoslovje in povezujemo njegova najbolj pomembna področja: raziskovanje kraškega površja, jam, voda in bioloških značilnosti. Celostni pristop pri proučevanju kraških pokrajin je temelj za dobro poznavanje in razumevanje kraške dediščine. Od leta 2013 uspešno sodelujemo z raziskovalci, upravljavci naravne in kulturne dediščine ter naravovarstveniki iz Republike Altaj. Odkrivamo sibirski kras, ga proučujemo ter pomagamo pri razvoju krasoslovja.

V okviru promocijske aktivnosti smo v letu 2018 sledili sledečim ciljem in jih realizirali:

  1. Interdisciplinarni pristop k proučevanju altajskega krasa in njegovo dokumentiranje na filmski trak, kot inovativna komunikacijska aktivnost : Uspeli smo opraviti terenske raziskave kamnine z litopetrološkega stališča, ugotavljali smo intenzivnost zakrasevanja na proučevanem območju, odvzeli smo vzorce kamnine, iz katerih smo doma pripravili mikroskopske preparate, opravili podrobne geološke raziskave, odvzeli biološke vzorce favne, izmerili osnovne fizikalne in kemijske parameter in odvzeli vzorce kraških vod, na izbranem mestu na izviru Ust Kan smo namestili samodejni merilnik temperature in prevodnosti. Po prihodu domov smo opravili kemijsko analizo vzorcev vode in podrobnejše analize ocene ranljivosti kraških vodonosnikov na območju proučevanja, ocenili smo diverziteto podzemeljske favne, njeno vitalnost ali ogroženost, ugotavljali razvoj površinskih oblik kamnine, prisotnost biokorozije ter definirali druge krasoslovne izsledke. Tudi delo v domačem laboratoriju in preliminarne rezultate raziskave smo filmsko dokumentirali in povezali v smiselno celoto. Komunikacijske aktivnosti bodo prvič predstavljene v oddaji TV Slovenija Ugriznimo znanost, dodatno tudi v filmu Krasni kras in prispevkih v sklopu oddaj Alpe-Donava-Jadran.
  2. Strokovna in laična predstavitev raziskovalnih aktivnosti v Rusiji in v Sloveniji s področja krasoslovja: V preteklosti smo že objavili izsledke v prilogi Znanost v časopisu Delo (BOŠNJAK, Dragica. Zemeljsko površje je kot koža, ki varuje notranje organe : Altajski kras. Delo, priloga Znanost, 2015), na različnih spletnih straneh, npr. https://si.rbth.com/science/79370-slovenski-znanstveniki-raziskujejo-ruske-jame, ruski kolegi so prispevke o našem obisku objavili v lokalnih časopisih, strokovnih revijah in na uradnih spletnih naslovih svojih institucij (http://www.altzapovednik.ru/news/2018/09/sloveny-karst.aspx, http://www.gasu.ru/university/news/4456/?sphrase_id=16641).
  3. Nadaljevanje strokovnih ter znanstvenih kontaktov, ki bodo služili za odlično sodelovanje v prihodnje: Podpisan je bil sporazum o kulturnem, izobraževalnem in znanstvenem sodelovanju med Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU, Univerzo v Novi Gorici, Gorno-Altaisk državno univerzo in Altajskim državnim naravnim biosfernim rezervatom. Izsledki raziskovanja so neposredno vključeni v kurikulum Doktorskega študijskega programa Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici.
  4. Predstavitev znanstvenih publikacij projektnih sodelavcev in skupnih razprav, ki izkazujejo dosežke pri raziskovanju krasa v mednarodnem pogledu: Prvi izsledki raziskovalnega dela so predstavljeni v znanstveni objavi v mednarodnem krasoslovnem zborniku Acta carsologica (2019). Publikacija in druge aktivnosti so opremljene z virom o sofinanciranju promocijskih aktivnosti s strani ARRS.