Predstavitve

Izr. prof. dr. MARTIN KNEZ — raziskuje litostratigrafske lastnosti in selektivno zakrasevanje karbonatov.
Izr. prof. dr. METKA PETRIČ — proučuje pojavljanje in značilnosti kraških vod.
Prof. dr. TADEJ SLABE, predstojnik — proučuje skalni relief kraških pojavov, ki je pomembna sled oblikovanja in razvoja krasa.
Izr. prof. dr. TANJA PIPAN — proučuje biologijo podzemeljskih habitatov, njihovo biodiverziteto, biogeografijo in ekologijo.